X

Hyrja e “Kalendari i zhvillimit të fëmijës”

Për prindërit të dinë se fëmija i tyre po rritet dhe zhvillohet në mënyrën e duhur është një nga shqetësimet kryesore. Në këtë kalendar do të gjeni informacione që do t’ju ndihmojnë të kuptoni çfarë ndodh me fëmijën tuaj sipas moshës që ai ka.