X

Për të gjitha nënat te cilat mund te kenë rroba, sende apo gjithçka tjetër që nuk u shërben më apo kanë dëshirë ta dhurojnë për nënat në nevojë, mund ti dërgojnë në këtë faqe duke plotësuar kutizat e meposhtme si edhe duke ngarkuar një foto e cila do të publikohet së bashku me informacionet përkatëse si në https://www.pernenat.al/category/pernenat-ne-nevoje/ por edhe në Facebook fan page  “Per Nenat”.

Një send, veshje që juve nuk ju vlen më, mund të ndihmojë, mund të gëzojë shumë nëna në nevojë.