Oraret e gjumit të bebit nga lindja deri në javën e 16

0 0

Të porsalindurit kanë nevojë për 14 deri në 17 orë gjumë në ditë (8 orë gjatë ditës dhe 8 gjatë natës), por nuk mund të qëndrojnë zgjuar më shumë se 1 deri në 2 orë rresht dhe modelet e gjumit të të porsalindurve ndryshojnë me shpejtësi.

Megjithatë, për këshilla më specifike mund të drejtoni pyetjen për pediatren tonë në rubrikën diskutimet.

Bebi 1 javësh

Oraret e gjumit të bebit një javësh
Ora Aktiviteti
7:00 AM Zgjim dhe ndërrimi i pelenës
7:15 AM Qumësht
7:45 AM Dremitje
9:15 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
9:30 AM Dremitje (me shumë mundësi fle sërish, direkt pasi ka pirë)
11:15 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
12:00 PM Dremitje
1:15 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
2:00 PM Dremitje
3:15 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
3:30 PM Dremitje (me shumë mundësi fle sërish, direkt pasi ka pirë)
5:15 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
6:00 PM Dremitje
7:15 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
8:00 PM Dremitje
9:15 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
10:00 PM Vënia në gjumë
11:15 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
1:15 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
3:15 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
5:15 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës

Bebi 2 javësh

Oraret e gjumit të bebit dy javësh
Ora Aktiviteti
7:00 AM Zgjimi dhe ndërrimi i pelenës
7:15 AM Qumështi
7:45 AM Dremitje
9:15 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
9:30 AM Dremitje (me shumë mundësi fle sërish, direkt pasi ka pirë)
11:15 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
12:00 PM Dremitje
1:15 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
2:00 PM Dremitje
3:15 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
3:30 PM Dremitje (me shumë mundësi fle sërish, direkt pasi ka pirë)
5:15 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
6:00 PM Dremitje
7:15 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
8:00 PM Dremitje
9:15 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
10:00 PM Vënia në gjumë
11:15 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
1:15 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
3:15 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
5:15 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës

Bebi 3 javësh

Oraret e gjumit të bebit tre javësh
Ora Aktiviteti
7:00 AM Zgjimi dhe ndërrimi i pelenës
7:15 AM Qumështi
8:00 AM Dremitje
9:15 AM Qumështi dhe ndërrimi i pelenës
9:30 AM Dremitje (me shumë mundësi fle sërish, direkt pasi ka pirë)
11:15 AM Qumështi dhe ndërrimi i pelenës
12:15 PM Dremitje
1:15 PM Qumështi dhe ndërrimi i pelenës
2:15 PM Dremitje
3:15 PM Qumështi dhe ndërrimi i pelenës
3:30 PM Dremitje (me shumë mundësi fle sërish, direkt pasi ka pirë)
5:15 PM Qumështi dhe ndërrimi i pelenës
6:15 PM Dremitje
7:15 PM Qumështi dhe ndërrimi i pelenës
8:15 PM Dremitje
9:15 PM Qumështi dhe ndërrimi i pelenës
10:00 PM Vënia në gjumë
1:00 AM Qumështi dhe ndërrimi i pelenës
3:00 AM Qumështi dhe ndërrimi i pelenës
5:00 AM Qumështi dhe ndërrimi i pelenës

Bebi 4 javësh

Oraret e gjumit të bebit katër javësh
Ora Aktiviteti
7:00 AM Zgjimi dhe ndërrimi i pelenës
7:15 AM Qumështi
8:00 AM Dremitje
9:45 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
11:00 AM Dremitje
12:15 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
1:15 PM Dremitje
2:45 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
3:45 PM Dremitje
5:15 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
6:15 PM Dremitje
6:45 PM Qumësht (Ushqyerje të shpeshta të shkurtra)
7:45 PM Qumësht (Ushqyerje të shpeshta të shkurtra)
8:15 PM Dremitje
8:45 PM Qumësht (Ushqyerje të shpeshta të shkurtra)
9:45 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
10:00 PM Vënie në gjumë
2:00 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
5:00 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës

 

Bebi 5 javësh

Oraret e gjumit të bebit pesë javësh
Ora Aktiviteti
7:00 AM Zgjimi dhe ndërrimi i pelenës
7:15 AM Qumësht
8:15 AM Dremitje
9:45 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
11:15 AM Dremitje
12:15 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
1:30 PM Dremitje
2:45 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
4:15 PM Dremitje
5:15 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
6:30 PM Dremitje
7:00 PM Qumësht (Ushqyerje të shpeshta të shkurtra)
8:00 PM Qumësht (Ushqyerje të shpeshta të shkurtra)
8:15 PM Dremitje
8:45 PM Qumësht (Ushqyerje të shpeshta të shkurtra)
9:45 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
10:00 PM Vënia në gjumë
2:00 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
5:00 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës

 

Bebi 6 javësh

Oraret e gjumit të bebit gjashtë javësh
Ora Aktiviteti
7:00 AM Zgjimi, ndërrimi i pelenës dhe ushqyerja me qumësht
8:30 AM Dremitje
10:00 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
11:30 AM Dremitje
1:00 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
1:30/2:00 PM Dremitje
4:00 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
4:30 PM Dremitje
6:30 PM Dremitje
7:00 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
8:00/8:30 PM Qumësht (Ushqyerje të shpeshta të shkurtra)
8:30 PM Dremitje
9:45 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
10:00 PM Vënia në gjumë
2:00 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
5:00 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës

 

Bebi 7 javësh

Oraret e gjumit të bebit shtatë javësh
Ora Aktiviteti
7:00 AM Zgjimi, ndërrimi i pelenës dhe ushqyerja me qumësht
8:30 AM Dremitje
10:00 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
11:30 AM Dremitje
1:00 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
1:30/2:00 PM Dremitje
4:00 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
4:30 PM Dremitje
6:30 PM Dremitje
7:00 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
8:30 PM Qumësht
9:00 PM Vënie në gjumë
2:00 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
5:00 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës

 

Bebi 8 javësh

Oraret e gjumit të bebit tetë javësh
Ora Aktiviteti
7:00 AM Zgjimi, ndërrimi i pelenës dhe ushqyerja me qumësht
8:30 AM Dremitje
10:00 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
11:00/11:30 AM Dremitje
1:00 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
1:30/2:00 PM Dremitje
4:00 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
5:00 PM Dremitje
7:00 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
7:30 PM Vënie në gjumë
10:30 PM Zgjojeni nga gjumi për ta ushqyer
3:30 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës

 

Bebi 9 javësh

Oraret e gjumit të bebit nëntë javësh
Ora Aktiviteti
7:00 AM Zgjimi, ndërrimi i pelenës dhe ushqyerja me qumësht
8:30 AM Dremitje
10:00 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
11:00/11:30 AM Dremitje
1:00 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
1:30/2:00 PM Dremitje
4:00 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
5:00 PM Dremitje
7:00 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
7:30 PM Vënia në gjumë
10:30 PM Zgjojeni nga gjumi për ta ushqyer
3:30 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës

 

Bebi 10 javësh

Oraret e gjumit të bebit dhjetë javësh
Ora Aktiviteti
7:00 AM Zgjimi, ndërrimi i pelenës dhe ushqyerja me qumësht
8:30 AM Dremitje
10:00 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
11:30 AM Dremitje
1:00 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
2:00 PM Dremitje
4:00 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
5:00 PM Dremitje
7:00 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
7:30 PM Vënia në gjumë
10:30 PM Zgjojeni nga gjumi për ta ushqyer
3:30 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës

 

Bebi 11 javësh

Oraret e gjumit të bebit 11 javësh
Ora Aktiviteti
7:00 AM Zgjimi, ndërrimi i pelenës dhe ushqyerja me qumësht
8:30 AM Dremitje
10:00 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
11:30 AM Dremitje
1:00 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
2:00 PM Dremitje
4:00 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
4:30 PM Dremitje e shkurtër
6:30 PM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës
7:00 PM Vënie në gjumë
10:30 PM Zgjojeni nga gjumi për ta ushqyer
3:30 AM Qumësht dhe ndërrimi i pelenës

 

Bebi 12 javësh

Oraret e gjumit të bebit 12 javësh
Ora Aktiviteti
7:00 AM Zgjimi, ndërrimi i pelenës dhe ushqyerja me qumësht
8:45 AM Dremitje
10:00 AM Qumësht
11:45 AM Dremitje
1:00 PM Qumësht
2:30 PM Dremitje
4:00 PM Qumësht
5:00 PM Dremitje
7:00 PM Qumësht
7:30 PM Vënie në gjumë
10:30 PM Zgjojeni nga gjumi për ta ushqyer
3:30 AM Qumësht (Bebet që ushqehen me formulë e eleminojnë këtë ushqyerje rreth kësaj moshe)

 

Bebi 13 javësh

Oraret e gjumit të bebit 13 javësh
Ora Aktiviteti
7:00 AM Zgjimi, ndërrimi i pelenës dhe ushqyerja me qumësht
8:45 AM Dremitje
10:00 AM Qumësht
11:45 AM Dremitje
1:00 PM Qumësht
2:30 PM Dremitje
4:00 PM Qumësht
5:00 PM Dremitje
7:00 PM Qumësht
7:30 PM Vënie në gjumë
10:30 PM Zgjojeni nga gjumi për ta ushqyer
3:30 AM Qumësht (Bebet që ushqehen me formulë e eleminojnë këtë ushqyerje rreth kësaj moshe)

 

Bebi 14 javësh

Oraret e gjumit të bebit 14 javësh
Ora Aktiviteti
7:00 AM Zgjimi, ndërrimi i pelenës dhe ushqyerja me qumësht
9:00 AM Dremitje
10:00 AM Qumësht
12:00 PM Dremitje
1:00 PM Qumësht
4:00 PM Qumësht
4:30 PM Dremitje e shkurtër
6:45 PM Qumësht
7:00 PM Vënie në gjumë
10:30 PM Zgjojeni nga gjumi për ta ushqyer
3:30 AM Qumësht (Bebet që ushqehen me formulë e eleminojnë këtë ushqyerje rreth kësaj moshe)

 

Bebi 15 javësh

Oraret e gjumit të bebit 15 javësh
Ora Aktiviteti
7:00 AM Zgjimi, ndërrimi i pelenës dhe ushqyerja me qumësht
9:00 AM Dremitje
10:00 AM Qumësht
12:00 PM Dremitje
1:00 PM Qumësht
3:00 PM Qumësht
4:00 PM Dremitje e shkurtër
5:00 PM Qumësht
7:15 PM Vënie në gjumë
7:30 PM Zgjojeni nga gjumi për ta ushqyer
10:30 PM Qumësht (Bebet që ushqehen me formulë e eleminojnë këtë ushqyerje rreth kësaj moshe)
3:30 AM Zgjimi, ndërrimi i pelenës dhe ushqyerja me qumësht

 

Bebi 16 javësh

Oraret e gjumit të bebit 16 javësh
Ora Aktiviteti
7:00 AM Zgjimi, ndërrimi i pelenës dhe ushqyerja me qumësht
9:00 AM Dremitje
10:00 AM Qumësht
12:00 PM Dremitje
1:00 PM Qumësht
4:00 PM Qumësht
4:30 PM Dremitje e shkurtër
6:45 PM Qumësht
7:00 PM Vënie në gjumë
10:30 PM Zgjojeni nga gjumi për ta ushqyer
3:30 AM Qumësht (Bebet që ushqehen me formulë e eleminojnë këtë ushqyerje rreth kësaj moshe)

Lexo edhe: Oraret e gjumit për bebin 4 muajsh që ushqehet me qumësht gjiri dhe formulë


Për të lënë një koment ju duhet të jeni regjistruar IdentifikohuMateriale te ngjashme

Kur ke një fëmijë në...

Nëse ti ke një fëmijë Ujor, ja cfarë duhet të dish..: UJORI (21 janar - 19 shkurt) Ky fëmijë do të jetë gjithmonë origjinal. Ai është një novator i lindur...

Emra mysliman per bebe

Tradicionalisht në komunitetin mysliman, foshnjave u vihet një emër në ditën e shtatë pas lindjes. Kuptimi i emrit është shumë i rëndësishëm. Myslimanët favorizojnë emrat që janë të virtytshëm dhe...

Qumështi i gjirit ndihmon zemrën...

Dihet prej kohësh që qumështi i gjirit është ushqimi më i mirë për të porsalindurin dhe për fëmijën deri në një vit e më tej, nëse është e mundur. Në...

Rritje e numrit të lindjeve...

Tashmë është demonstruar gjerësisht: pandemia Covid-19 ka pasur një sërë pasojash negative indirekte, përveç atyre më të njohura dhe të lidhura ngushtë me infeksionin. Midis tyre, ka gjithashtu një rritje...

Ne kemi reklame ju lutem caktivizoni adblock ne menyre qe te navigoni lehtesisht.
Faleminderit!

A keni një llogari? Identifikohu


Regjistrohu


X

Ndrysho fjalkalimin


X